Advertising

The Internet project 123lbs.com is designed for fans of the bikinifitness category, especially for girls and women who are competing in this category (at any level) or those who are considering competing in the future. However, we also pay attention to other women categories in federations such as the IFBB, NABBA, WBFF and etc.

Which categories?

 • bodyfitness/figure
 • fitness
 • wellness fitness
 • women's physique and etc.

The project aims to provide information

 • about national and international bikini, bodyfitness/figure, wellness fitness, women´s physique athletes
 • about competitions - primarily The Bikinifitness category, as well as bodyfitness/figure, wellness, physique, in form of reports, comments and full photo galleries covering different shows
 • to help athletes at any level
 • about training, nutrition, supplements which are suitable for bikinifitness competitors as well as non-competitors
 • about health and wellbeing for active women

Other objectives of FitnessSchool s.r.o. besides the operation of 123lbs.com is to also

 • to organize bikini seminars and bikini camps, with the support of our partners and sponsors
 • to provide informations, related to correct training, nutrition, supplements suitable for the bikinifitness category and for those competing in this category
 • to provide a direct on-line advice
 • related to training, nutrition, nutritional supplements suitable for the bikinifitness and those competing

Branding reklama - pozadie stránky

Branding reklama je neštandardný, najefektívnejší reklamný formát zobrazujúci sa ako pozadie stránky. Daný formát sa zobrazuje na homepage aj všetkých podstránkach web stránky.
Počet reklamných partnerov na danú pozíciu ... 1/1
Cena:

 • 1 mesiac ...... 1950€
 • Podklady pre výrobu ... reklamný partner dodá textovú a obrazovú časť reklamy, spracovanie je zahrnuté v cene


Bannerová reklama - right banner

Dobre viditeľný reklamný bannerový formát, ktorý sa zobrazuje na pravej časti webu BikiniFitness.sk na homepage, aj všetkých podstránkach webu. Bannerový formát má tri pozície (horný, stredný, dolný) cena závisí od obsadenia - daná reklama sa môže objavovať na danej pozícii na všetkých stránkach webu, alebo iba na vybraných, presne zadefinovaných podstránkach.
Počet reklamných partnerov na danú pozíciu ... 1/1 (na jednu pozíciu je nasadený iba jeden partner)
Cena:

 • 1 mesiac, reklama na všetkých stránkach ....................................... 350€
 • Podklady pre výrobu ... reklamný partner dodá finálny JPEG/GIF banner aj s aktívnym linkom na cieľovú stránku
 • Formát banneru ... výška 290pix x šírka 250 pix; maximálna veľkosť 50kB
 • pri opakovaní reklamy tzn. pri objednávke na viac mesiacov, Vám poskytneme zľavu!


Bannerová reklama - big banner v článku

Dobre viditeľný reklamný bannerový formát, ktorý sa zobrazuje pod každým článkom v danom časovom období.
Počet reklamných partnerov na danú pozíciu ... 1/1 (na jednu pozíciu je nasadený jeden partner)
Cena:

 • 1 mesiac ...... 350€
 • Podklady pre výrobu ... reklamný partner dodá finálny JPEG banner aj s aktívnym linkom na cieľovú stránku
 • Formát banneru ... 880x250 pix; maximálne 100kB
 • pri opakovaní reklamy tzn. pri objednávke na viac mesiacov, Vám poskytneme zľavu!


PR článok

Reklamný článok je textový reklamný formát, ktorý slúži na spropagovanie výrobku, služby, alebo predmetu činnosti reklamného partnera. Text v maximálnom rozsahu 2x A4 (normostrana) môže byť doplnený o fotografie, alebo videoklipy, môže obsahovať aj aktívne linky na cieľovú stránku podľa výberu reklamného partnera.
Cena:

 • 1x PR článok ........ 75€
 • Podklady pre výrobu ... reklamný partner dodá finálny banner aj s aktívnym linkom na cieľovú stránku
 • pri zadaní viacerých PR článkov Vám poskytneme zľavu!


Reklamné kampane

V prípade, že máte záujem o spracovanie reklamných kampaní zrealizovaných na web stránke 123lbs.com, kontaktujte nás prostredníctvom mailu igor.kopcek@yahoo.com


123lbs.com - ako si objednať reklamu?

V prípade, že máte záujem o využitie reklamného priestoru na web stránke 123lbs.com, kontaktujte nás:
mail ...